Recenzja tekstu literackiego Zobacz większe

Tylko online

Recenzja tekstu literackiego

Recenzja tekstu literackiego to oferta dla chcących sprawdzić, jaką jakość ma ich fragment prozy. Także dla tych, którzy ukończyli pisanie dzieła, ale nie wiedzą, co dalej…

Więcej szczegółów

Więcej informacji

OPIS USŁUGI

Wykonujemy recenzję tekstu literackiego na dwa sposoby:

- pierwszy to opracowanie krytyczno-literackie,

- drugi to opracowanie redaktorskie.

Nasze recenzje to oferta współpracy dla tych pisarzy, którzy ukończyli proces tworzenia dzieła, ale nie są jeszcze zdecydowani, w jakiej formie chcieliby udostępnić je publiczności. Także dla tych pisarzy, którzy np. utknęli w tzw. martwym punkcie powieści. Również dla tych, którzy stworzyli fragment utworu literackiego – np. o objętości 20 stron znormalizowanego maszynopisu – i przed kontynuowaniem historii i rozwinięciem fabuły pragną dowiedzieć się, co do tej pory zrealizowali ciekawie, a co należy poprawić i dopracować, aby móc skutecznie zrealizować zaplanowane wydarzenia fabularne.

Oznacza to, że jeżeli pisarz stworzył np. powieść, ale nie jest pewien, czy poradził sobie z atrakcyjnym przekazaniem historii, czy poprowadził wątki fabularne intrygująco dla czytelnika, czy dobrał efektowną narrację, etc. – to idealna okazja, aby skierował dzieło do oceny specjalisty, który wskaże autorowi mocne i słabsze strony jego warsztatu literackiego, konstruktywnie zreferuje zalety i wady powieści, etc. Możliwa jest tu współpraca dwojaka:

a) pierwszy wariant to współpraca ze specjalistą w dziedzinie teorii literatury, który na podstawie wiedzy teoretycznoliterackiej i literaturoznawczej przeprowadzi analizę konstrukcji i wyrazu artystycznego dzieła – wnioski płynące z tej analizy zostają autorowi przekazane w formie opracowania krytyczno-literackiego w dokumencie PDF;

b) drugi wariant to współpraca ze specjalistą w dziedzinie języka polskiego i redakcji – redaktor przeprowadzi analizę językową utworu i w tym z kolei zakresie wskaże pisarzowi zalety i wady jego opracowania literackiego oraz oceni stopień komunikatywności tekstu. Wnioski zostają autorowi przekazane również w formie dokumentu PDF, oprócz tego redaktor naniesie stosowne komentarze do tekstu literackiego pisarza.

Ceny za opracowanie recenzenckie redaktora rozpoczynają się od 90 zł brutto za arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Ceny za opracowanie krytyczno-literackie rozpoczynają się od 120 zł brutto za arkusz wydawniczy.

Możliwe jest wykupienie obu usług, czyli wykupienie usługi łączonej (wtedy cena jest niższa, niż byłaby przy zakupie jednej z tychże usług). Możliwe jest także wykupienie jednej z usług – wedle dowolnej kolejności i zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jeden i drugi rodzaj recenzji wspiera pisarza w jego samodzielnym pracowaniu nad swoim rzemiosłem pisarskim oraz dalszym szlifowaniem własnego utworu. To rodzaj współpracy doskonały dla tych pisarzy, którzy chcieliby zasięgnąć profesjonalnej porady i opinii na temat tego, jak radzą sobie z rzemiosłem na danym etapie swojego rozwoju pisarskiego oraz jaki kierunek dalszego szlifowania warsztatu pisarza mogą obrać, aby ich pisanie stawało się coraz lepsze, bardziej efektowne i efektywne.

Do każdego autora i każdego tekstu podchodzimy indywidualnie. W celu ustalenia warunków współpracy skontaktuj się z nami pod adresem: redakcja@fictomercial.pl